KKN STIT Pemalang 2018 Berbasis Masjid

Pemalang – STIT Pemalang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pada akhir semester gasal, untuk Mahasiswa yang sudah memenuhi kredit semester. KKN STIT Pemalang